Angående heder och svek…

2013-01-09

Det pågår en liten debatt på Aftonbladets ”Superbloggen” just nu angående heder och svek i spelvärlden…

Om heder och svek i spelvärlden

Kortfattat går det ut på att en viss person har sedan länge skrävlat om att han skall publicera en bok som skall bli en storsäljare och då slagit vad med Dan Glimne om när den skulle vara utgiven. Detta datum har passerats och den överenskomna vadslagningssumman har inte betalats till Dan. Han blev lite ”irriterad” och författade då ovanstående inlägg.

Vad gäller vadslagning så är jag glad att min mamma alltid har varit oerhört sträng kring pengar, spel och vadslagning. Hon har alltid avrått mig från vadslagning men gav mig ett råd om hur man kan göra det för att både behålla sin heder och för att inte bli blåst av någon annans oheder:

– Slå aldrig vad om belopp du inte fysiskt har på fickan just vid vadslagningstillfället. Aldrig. Då riskerar du aldrig i att hamna i läget att du inte kan betala om du förlorar.

– Om du har pengar på dig och slår vad: Se till att lägga dina och din ”motståndares” pengar i ett kuvert och ge till en tredjepart som ni båda litar på att förvalta tills vadet blir avgjort och be denne att ge kuvertet till vinnaren. Om du vinner så kan du alltid lita på att du får dina pengar och om du förlorar så har du alltid betalt din skuld. Bådas heder och vänskap kan bibehållas.

– Lita aldrig på andra när det gäller pengar. Gör du det får du vara beredd på att förlora pengar, vänskap och/eller heder.

Det här har gjort att jag ibland har tvingats avstå vad som jag har varit ganska säker på att jag borde vinna – jag har helt enkelt inte haft pengarna på fickan och har istället valt att behålla hedern och vänskapen. Jag har ibland lånat ut pengar, men bara till 2-3 personer som jag litar till 110% och som har visat att de är hedersamma att återbetala sina skulder.

Samma filosofi har jag också sedan använt i pokerspelen där hemma: Vi slantar alltid upp pengarna INNAN vi spelar och vi spelar aldrig någonsin med lånade pengar. Inga ”Äh, du vet att jag har de pengarna – du får tillbaka dem imorgon” godtas.

Annonser