Hur stort problem är spelmissbruk ur ett folkhälsoperspektiv?

2013-03-22

Jag har ett tag försökt scanna igenom webben efter statistik kring spelmissbruk och inser att det inte är så lätt som det kan verka på ytan. Det närmaste jag kommer är på Statens Folkhälsoinstitut där jag lyckades gräva fram statistik som visar att gruppen ”Problemspelare” är ca 3,4 % i den undersökning som gjorts årligen i den s.k. Nationella folkhälsoenkäten (se länk nedan). Vad som stipulerar ”Problemspelare” och vad som skiljer den benämningen från ”Spelberoende” har jag inte lycktas klura ut, men så har jag inte läst hela bakgrundsfaktan kring enkäten ännu. Även den finns att ladda ner på fhi.se.

Hur som helst. Jag läste Swelogs faktablad nr 14 och reagerade på en formulering, faktiskt den absolut första meningen:

Spelproblem är ett folkhälsoproblem.

Det gör mig mycket konfunderad; hur kan man klassa ett problem som är i så extrem minoritet som ett ”folkhälsoproblem”, dvs ett problem för hela folket? I samma faktablad så stipulerar man ju att cirka 2% av befolkningen har upplevt så pass mycket negativa konsekvenser av sitt spelande att de var s.k. problemspelare. Titta på siffran en gång till: 2%. Är detta verkligen då ett folkhälsoproblem?

Missförstå mig inte – spelmissbruk och problem med sitt spelande är ett mycket allvarligt problem för den som är drabbad. Jag försöker inte bagatellisera och säga att spelmissbruk inte är ett problem. Tvärtom. Men att det skulle vara ett folkhälsoproblem är det jag invänder mig mot.

Detta gör mig lite irriterad – är det månne detta som ligger bakom varför vi har ett s.k. ”spelmonopol” i Sverige. (Ett monopol som faktiskt egentligen borde heta ”oligopol”, men det är en annan diskussion…)

Vi förstorar upp problematiken så att farbror staten skall fortsätta ha imaginär kontroll över svenska folkets pengar. Allt för att rättfärdiga att vi inte skall följa rekommendationer från EU som stipulerar att det svenska spelmonopolet strider mot EU-rätten.

Men om nu resten av Sverige (98%) inte har några problem med spelande utan faktiskt gillar att spela – varför kan vi inte då få göra det var vi vill och hos vem vi vill? Om vi vill spela hos Svenska Spel så skall det vara av egen fri vilja – inte för att staten förbjuder andra bolag att etablera sig. Jag personligen vill spela på Svenska Spel, men även hos Unibet, Pokerstars och NordicBet. Allt efter vad som tilltalar mig och min plånbok för tillfället. Inte för att staten säger så. Just nu så bojkottar jag Svenska Spel – inte för att de är sämre än någon annan – utan av princip. Jag vill att Svenska spel skall agera under samma förutsättningar som alla andra spelföretag. Konkurrens på lika villkor.


Källor:
http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Levnadsvanor/Spelvanor/
Swelogs faktablad nr 14

Annonser